VASE 14

15.00

Keramik
H 17 cm, ø ca. 13 cm
handgedreht

Share